• icoZelfreflectie.pdf, Wanneer je deelneemt aan het auto-rijexamen moet je het formulier Zelfreflectie ingevuld inleveren.
  • icoMachtiging.pdf, Voordat we het auto-rijexamen voor je kunnen aanvragen moet je daar eerst toestemming voor geven. Dat doe je met een machtiging. Dat biedt je enkele voordelen. Zo ontvangt je direct bericht als we het examen voor je hebben gereserveerd of als je examen is verschoven. Het machtigen doe je bij de CBR. Op de download staan de instructies.